Geloren - kloubní výživa pro psy

Psychické týrání – nezažíváte ho i vy?

16.12.2017
Foto: pixabay.com

Domácí násilí nemusí mít nutně podobu nadávek, bití a fyzických útoků. Stejně nepříjemné může být také psychické násilí, protože je zákeřnější a působí na naše pocity a emoce. Psychické násilí je také hůře prokazatelné, a to i přesto, že má několik různých projevů od snižování sebevědomí přes ponižování až po opravdu náročný psychický teror.

Co je to psychické týrání

Psychické týrání může mít několik podob. Může začínat nadávkami, které se stupňují, patří do něj také ponižování, srážení sebevědomí a zároveň zvýšené kontrolování, zastrašování a také kritika dané osoby. Psychického týrání se dopouští jak muži, tak ženy a velmi často se na člověku hluboce podepíše. Ve velkém množství případů sama oběť útočníka omlouvá, bere veškerou vinu na sebe a popírá skutečnost, že by byla týraná.

Jak se projevuje

Psychické týrání se často projevuje i fyzicky. Týraný člověk může trpět chronickou bolestí hlavy, která může být opravdu silná, téměř rovnající se migréně. Výjimkou není ani pocit chladu, třas, nemožnost udržet své ruce a nohy v klidu. Často má daný člověk záškuby, tiky v očích a podobně. Co se týče psychiky, jedná se zpravidla o slabšího jedince, který se nedokáže bránit, má nízké sebevědomí. Oběť můžou prozradit také tmavé kruhy pod očima, unavený vzhled, zašedlá pleť a apatické, „zpomalené“ chování. Týraná osoba bývá často jakoby za sklem, nevnímá realitu a je lhostejná k životu kolem, málo se směje a je velmi nejistá.

Jak poznat tyrana

Tyran bývá naopak mistrným lhářem a manipulátorem. Navenek se může jevit jako skvělý společník, bavič a zábavný člověk, který nezkazí žádnou legraci. Mnohdy si ani nedovedete představit, co se potom děje za zavřenými dveřmi. Tyran dokáže být neskutečně agresivní, zlý a často nad sebou ztratí kontrolu. Nebojí se vyhrožování, citového vydírání ani nadávek nebo ponižování.

Na co si dát pozor?

  • Mezi hlavní projevy psychického týrání patří například zastrašování. Sem patří zlé pohledy, když oběť udělá něco, co se druhému nelíbí. Výhružná gesta, ukazování toho, co se může stát, popřípadě ničení věcí a ubližování třeba dětem, zvířatům nebo tomu, co má oběť ráda.
  • Dalším projevem je kontrolování, kdy tyran kontroluje klidně i sms zprávy v mobilu, ptá, se kam oběť jde, jak dlouho tam bude a co přesně bude dělat. Málokdy pak nechá svůj protějšek rozhodnout svobodně, často mu určuje, co bude a nebude dělat, popřípadě s kým se přátelit nebo stýkat.
  • Nepříjemným projevem je kritizování a také ponižování, kdy jsou na denním pořádku nadávky, snižování lidské důstojnosti, tvrzení, že je daný člověk blázen, když si myslí něco zlého o tyranovi. Patří sem také zlehčování bolesti druhého, přehlížení jeho přání nebo svobodného názoru.
  • A projevem psychického teroru je také vyhrožování a s ním spojené vydírání. Tyran může svou oběť vydírat dětmi, majetkem, ale také bitím nebo přerušením rodinných kontaktů. Někteří tyrani vyhrožují vlastní sebevraždou a velmi umně působí na city člověka, který je jim oddán, a nutí jej tak k poslušnosti.

Jak se bránit

Odpovědět na otázku, jak se takovému týrání bránit nebo vzepřít, je poměrně složité. V první řadě by si měl člověk uvědomit, že opravdu žije s tyranem a že toto soužití rozhodně není zdravým partnerským vztahem. Poté by se měl někomu svěřit, ať už v práci, v rodině, přátelům nebo třeba na lince bezpečí. Často je namístě vyhledat pomoc psychologa nebo psychoterapeuta, který dokáže psychické týrání rozpoznat a pomoci tyto problémy řešit. Ideálním řešením je od tyrana odejít, ale mnohdy toto řešení oběť oddaluje a popírá skutečnost, že se děje něco špatného. Někdy oběť odmítá záchranu nebo odejde až velmi pozdě, kdy už se může psychické týrání změnit na fyzické.

Slyšeli jste už o psychickém týrání? Setkali jste se s ním?

Michaela Michalíková

DOPORUČUJEME

Zanechte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook