Geloren - kloubní výživa pro psy

Nebezpečná závislost na lidech

20.6.2017
Foto: 123rf.com

Závislost v různých podobách je pro lidský život velmi častým jevem. Projevuje se v mnoha specifických odvětvích, které jsou v běžné společnosti často do jisté míry akceptovány, což se týká například závislosti na cigaretách či na alkoholu. Existuje však i řada závislosti, které je potřeba akutně léčit již v samých počátcích. Velmi vážnou záležitostí je samozřejmě závislost na tvrdých drogách, ale je dobré vyvarovat se i závislosti na lidech…

Jak se závislost projevuje?

Závislost se projevuje v první řadě tím, že člověk pociťuje velmi nepříjemný psychický diskomfort, někdy takřka frustraci. Jestliže – byť jen chvilku – postrádá, co bytostně potřebuje, maximálně koncentruje své myšlenky na objekt své závislosti a nedokáže se soustředit na nic jiného. Veškeré jeho emoce, aktivity i myšlenky jsou podmíněny určitými vnějšími faktory.

Přirozená závislost na lidech

Pod tímto pojmem si převážná většina lidí představí člověka, který je snadno ovlivnitelný, nechá si mluvit například do oblékání, stylu života a potřebuje své problémy neustále konzultovat s jinými lidmi. Taková závislost je však zcela normálním a přirozeným jevem, jelikož jsme od své podstaty tvorové společenští, přičemž ne všichni mají zcela dominantní povahu. Řada z nás je do jisté míry asertivní a na adekvátním podřizování se druhým lidem nevidí nic špatného, protože jim to nijak neubližuje a pomáhá jim to v navázání a udržení stávajících přátel a známých.

Nebezpečná závislost na lidech

Nebezpečná závislost na lidech se odborně nazývá „závislá porucha osobnosti“ a spočívá ve velmi silné závislosti na druhých lidech. Lidé trpící touto poruchou si nechají od druhých radit, konzultují s nimi všechna svá rozhodnutí, potřebují jejich podporu i v drobnostech a trpí sužujícím strachem z opuštění. Mají velmi submisivní povahu, a tudíž se ostatním podřizují i na úkor vlastních potřeb. Logicky tedy trpí i nízkou sebedůvěrou, a tudíž přimykají k člověku, který jim chybějící sebevědomí vynahradí. Taková porucha často ničí život nejenom samotnému jedinci, která onou poruchou strádá, ale i lidem v jeho okolí, protože takový člověk často reaguje úzkostně, bouřlivě a přecitlivěle. Veškeré emoce se totiž snaží držet v sobě, protože se urputně snaží nikoho nepohněvat, a tím pádem logicky čas od času „bouchne“.

Vyhledat odbornou pomoc není zcela od věci

Takovou poruchu je třeba odborně léčit, protože se s ní sami dokáží vypořádat jenom jedinci s hodně silnou vůlí. Problémem je, že se tato porucha často u postiženého jedince ani nezaznamená, protože si myslí, že se jedná o přirozený jev. O přirozený jev se jedná pouze v případě, kdy si člověk dokáže představit, že by po nějakou dobu zůstal zcela sám, přičemž mu taková představa nepřipadá nesnesitelná, nevyhrožuje druhým v rámci donucovacích prostředků sebevraždou a má zdravé úsudky o druhých lidech.

Závislá porucha osobnosti je ovlivněna biologickými faktory, ale taktéž lze vysledovat, že tito lidé byli v dětství často nadměrně ochraňováni.

Věděli jste, že závislá porucha osobnosti v dnešním uspěchaném světě, kde je vše postaveno na mínění většinové společnosti, může postihnout drtivou většinu populace?

DOPORUČUJEME

Zanechte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook