Geloren - kloubní výživa pro psy

Naučte se vědomě používat řeč těla

15.4.2015
Foto: 123rf.com

Možná si to ani neuvědomujete, ale při vašich jednáních hraje jen malou část to, co říkáte. Na vaše okolí totiž mnohem více působí to, jaké máte neverbální projevy. Pouze 7 % vašeho projevu je spojeno se samotnou řečí, 55 % ovlivňuje výraz tváře a 38 % pak tón hlasu a další projevy řeči vašeho těla. Chcete-li působit dobrým dojmem a dosáhnout vašich cílů a lepších výsledků, pak byste se měli naučit řeč vašeho těla vědomě ovládat.

„Když oči říkají něco jiného než jazyk, zkušený člověk se spoléhá především na jazyk očí.“ Ralph Waldo Emerson

Slaďte obě řeči

Chcete-li vytvořit pozitivní dojem a vztah s vaším obchodním partnerem založený na důvěře, pak musíte sladit mluvenou, verbální řeč s řečí neverbální, tedy s řečí Vašeho těla. Pokud nejsou slova doprovázena odpovídajícími neverbálními projevy, nepůsobí vaše mluvená prezentace věrohodně, a to ani, když zvolíte správný tón projevu a odpovídající hlasitost.

Dívejte se do očí

Velmi důležitou součást neverbální komunikace představují oči. Ty totiž vypovídají o vaší sebedůvěře. Pokud s někým komunikujete, měli byste se mu dívat do očí. Pravidlo je takové, že by délka pohledu měla být přiměřená, ne upřená a moc dlouhá. A co mohou oči prozradit? Rozšířené zorničky signalizují zájem, uhýbání pohledem poukazuje na lež, nervozitu nebo nejistotu, pohled směřující na hodinky či dveře značí touhu ukončit daný rozhovor a odejít.

Usmívejte se                              

Výraz tváře na první pohled prozradí, co si v danou chvíli myslíte. Chcete-li být úspěšní a otevřít si dveře k úspěšnému jednání, usmívejte se. Usmějete-li se na začátku jednání, kdy si o sobě s vaším obchodním partnerem děláte první úsudky, vyvoláte úsměvem rozhodně pozitivní reakci. Dávejte si pozor, ať nevraštíte čelo, nemáte přimhouřené oči či ohrnutý ret. I sebemenší úšklebek vám může uzavřít cestu k dosažení úspěchu.

Gestikulujte s rozumem

Vaše slova můžete doplnit a umocnit přiměřenou gestikulací, pohybujete-li však rukama příliš, může to na vaše okolí působit rušivě. Přehnaná gestikulace poukazuje na dominantní jedince, negativně působí také mnutí rukou, stříška z prstů opřených o sebe nebo vztyčený ukazováček. Chcete-li vašemu okolí ukázat, že jednáte čestně a přátelsky, používejte gesta s otevřenými dlaněmi.

Hlavu vzhůru

Kromě samotných gest a výrazu tváře má velký vliv na to, jak působíte na vaše okolí, váš celkový postoj a držení těla. Budete-li stát shrbeně a navíc s rukama v kapsách, pak rozhodně nevyvoláte pozitivní dojem. Svěšenými rameny a pohledy upřenými do země zase dáte hned najevo, že jste se předem vzdali. Chcete-li působit optimisticky a sebejistě, zaujměte vzpřímený postoj se vztyčenou hlavou.

Podejte správně ruku

 I když mnoho lidí může působit na první pohled příjemným dojmem, zkazí si ho ve chvíli, kdy svému partnerovi podají ruku. Víte, jak správně podat ruku? Rozhodně ne stylem alá leklá ryba – tím totiž dáte najevo, že o seznámení nemáte zájem. Stisk musí být pevný, ne však drtivý. Dlaň byste měli při podání ruky mírně natočit k zemi a v žádném případě nenapřahovat loket.

Abyste na vaše okolí působili pozitivně a věrohodně, měli byste se snažit, aby vaše neverbální projevy byly příjemné, přátelské a věrohodně doplňovaly to, co říkáte. Chcete-li se naučit ovládat řeč vašeho těla ve váš prospěch, pak je rozhodně vhodné absolvovat nějaký kurz neverbální komunikace, kde se naučíte ovládat vaše tělo a dosahovat úspěchů za pomoci vašich gest, výrazů a postojů.

Alice

Zdroj: http://www.businessanimals.cz/

DOPORUČUJEME

Zanechte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook