Geloren - kloubní výživa pro psy

Jste jedináček nebo nejstarší sourozenec? Víte, co to o vás vypovídá?

27.5.2016
Foto: pinterest.com

Myslíte si, že sourozenecké pořadí formuje povahu člověka? Některé studie tvrdí, že člověka formují spíše okolnosti, tedy kde a s kým vyrůstá, v jakých podmínkách žije a další faktory rodinných vztahů. Jiné studie naopak říkají, že člověka nejvíce ovlivňuje právě to, jestli je jedináček nebo například nejmladší či nejstarší sourozenec. Podívejte se s námi, jaké charakteristické rozdíly mezi těmito případy najdeme a zda na vás tyto postřehy opravdu sedí.

Historie sourozeneckých konstelací

O tomto tématu se diskutuje již od 19. století. Tehdy psycholog Alfred Adler přišel právě s teorií sourozeneckých konstelací. Alfred Adler vytyčil čtyři základní typy – jedináčka, prvorozené dítě, druhorozené dítě a dítě nejmladší. K tomuto tématu se pak vyjádřil i současný psycholog Kevin Leman: „Pořadí narození dětí v rodině má velký vliv na utváření osobnosti, na výběr zaměstnání či výběr partnera a samozřejmě také na pozdější výchovu vlastních dětí. Sourozenecká konstelace má bezesporu zásadní význam na utváření a formování celé osobnosti.“

Nezapomínejte, že…

Sourozenecké konstelace zaručeně nejsou jedinou konkrétní podmínkou, která utváří osobnost dítěte. Ale mnohdy může právě toto zkoumání sourozeneckého pořadí pomoci při pochopení dětí (nebo i dospělých). Sourozenecké pořadí je tedy určitým nápomocným systémem pro rodiče, ale také pedagogy.

Jste jedináček

Tento typ lidí je velmi samostatný. Mimo jiné jsou jedináčci i spolehliví a svědomití. Obecně však mají problém se sdílením, v dětství se totiž nemusí o nic dělit a tento pocit jim zůstává až do dospělosti. Jedináčci nejsou zvyklí projevovat své city, málokdy se svěřují se svými starostmi a problémy, ale jejich silnou stránkou je trpělivost a tolerance. Ve vztahu patří mezi nejlepší partnery, druhého si totiž váží a jsou ochotni za něj opravdu bojovat.

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

Jste prvorozené dítě

Prvorození lidé jsou často velmi ctižádostiví a nároční na sebe, ale i na okolí. Mnoho prvorozených bylo králi, vojevůdci, válečníky nebo dokonce i prezidenty. Tito lidé jsou zodpovědní, spolehliví a často dostávají na starost své mladší sourozence. Bohužel jsou prvorození i nejvíce stresovaní a jsou na ně kladeny velké nároky, a to jak ve škole, tak v domácnosti i zaměstnání. Okolí je mnohdy vnímá jako neústupné, chladné a tvrdé intelektuály.

Jste druhorozené dítě

Druhorození lidé mají podle odborníků nejtěžší postavení. Musí se většinou hodně přizpůsobovat, poslouchat a neustále jsou pod něčím vlivem. Tito lidé mají potíže se samostatným rozhodováním, neumí hledat kompromisy a málokdy umí pracovat v týmu. Druhorození sebou nechávají často manipulovat a jsou velmi snadno ovlivnitelní. Celý život hledají vlastní identitu a učí se nepodřizovat druhým.

Jste nejmladší dítě

I přes všechna tvrzení, že nejmladší „benjamínci“ jsou rozmazlení a velmi problematičtí lidé, ve skutečnosti tomu tak není. Tito lidé jsou velmi otevření, kreativní a tvořiví. Mají rádi zisk, skvěle motivují ostatní a vedou téměř bezstarostný život. Často však mají problémy s odpovědností, jejich pohled na svět je naivní, ale dětskou duši si často udrží až do stáří. Ideální životní náplní nejmladších je komunikace a dennodenní kontakt s lidmi.

Dvojčata

Dvojčata to mají v životě ulehčeno tím, že mají od narození společníka, který jim rozumí. Dvojčata obvykle spojuje opravdu silné pouto. I když se mnohdy snaží jeden od druhého odlišovat, celý život se cítí, jako by žili ve stínu svého dvojčete. Mnohdy pociťují nedostatek soukromí. Dominantnější dvojče určuje krok a submisivní dvojče pak v životě hledá mateřskou péči a je mnohem citlivější.

V jakém pořadí jste se narodili vy? A sedí na vás popis?

Michaela Michalíková

DOPORUČUJEME

Zanechte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook