Geloren - kloubní výživa pro psy

Je jiná národní mentalita překážkou ve vztahu?

9.3.2016
Foto: 123rf.com

Mnozí lidé zastávají názor, že žít s člověkem jiné národnosti je prakticky nemožné. Kladou si otázku, jak je možné milovat někoho, kdo vyrostl ve zcela jiné kultuře a jehož principy byly stavěny na jiných hodnotách, než na které jsou oni sami zvyklí. Mají pocit, že páry z jiných zemí by třeba mohly najít téma k rozhovoru, ale že je zřejmě nemůže naplňovat stejný cíl, stejný smysl života. Někdo například bazíruje na liberální výchově dětí, druhý naopak na zcela strohé výchově s jasně stanovenými pravidly. Jiný má rád vegetariánskou stravu, druhý bez masa nemůže přežít ani den a tak dále… Záleží však na každém z nás, co jsme pro lásku schopni obětovat.

Jiný kraj, jiný mrav

Největším problémem lidí jsou předsudky, které v moderní společnosti panují. Když se například seznámíte s atraktivním a zajímavým černochem z Ugandy, první, na co pomyslíte, je, co by tomu řekli ostatní. Nejprve se však zamyslete nad tím, že je to vaše vlastní volba a že jste strůjcem svého štěstí. Nikdo jiný za vás přeci váš život žít nebude.

Každá národnost je zcela originální a váží si svých zvyklostí. Někdy se ale zvyklosti jednoho národa protínají se zvyklostmi druhého. Je však potřeba přistupovat k lidem jako k sobě rovným, nehledě na to, jestli jsou černí, nebo bílí, velcí, či maličcí. Hlavní zásadou je brát člověka takového, jaký je sám o sobě, a ne podle toho, v jakém prostředí vyrostl.

Láska hory přenáší

Dále je potřeba pomyslet na to, že pravá láska „hory přenáší,“ a proto nehledě na rozdílné vychování a odlišné principy, vždy se najde cesta, po které zamilovaní můžou kráčet spolu a být vážně šťastní. Takové páry si jsou vědomy, co znamená slovo kompromis, a dokáží občas překročit své zásady, když cítí, že je to ve prospěch jejich vztahu. Váží si jeden druhého, a proto by nedovolili, aby je nějaké maličkosti rozhodily.

Když má jeden rád nudle, které jí zásadně čínskými hůlkami, a druhý slepici na paprice, není problém uvařit dvě různá jídla, aby byli oba spokojení. Základem je neshazovat zvyklosti druhých a přistupovat k jiným tradicím s úctou a uznáním. Nikdy se nesmějme věcem nám nepochopitelným, protože věci, které jsou pro nás normální a přirozené, se stejně tak mohou ostatním zdát hloupé a triviální.

Je jiné náboženské vyznání překážkou?

Jiné náboženské vyznání je u mnohých lidí naprosto zásadní věcí, protože jim například tradice nedovoluje uzavřít sňatek s člověkem, který danou víru nevyznává. Najdou se i tací jedinci, kteří kvůli své drahé polovičce konvertují k jiné víře, protože jim je láska přednější. Jiní naopak lpějí na tom, aby jejich víra byla zachována, a vztah je tím u konce. Tací lidé však podle mého názoru nevědí, co je to sebeobětování a hlavně – co znamená opravdová láska. Jestli totiž milujete, jste pro svého partnera schopni udělat prakticky cokoliv.

Láska bez hranic

Jiná mentalita tedy z mého pohledu rozhodně překážkou ve vztahu není. Záleží na každém, jak se dokáže vyrovnat s věcmi pro něho nepochopitelnými či nepříjemnými a hlavně jak je dokáže řešit. Pokud někoho vážně milujete, veškeré zásady a pravidla, kterým vás odmalička učili, zcela ztrácejí na významu. Nehledě na to, že vás partner pocházející z jiné země může obohatit o cenné zkušenosti a také se díky němu můžete naučit další cizí jazyk. Vaše děti budou hovořit již odmalička dvěma jazyky, a tím pádem budou již od útlého věku o krůček napřed před svými vrstevníky.

Jak se na vztah s cizincem díváte vy?

Šárka Lázničková

DOPORUČUJEME

Zanechte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook