Geloren - kloubní výživa pro psy

Jak zabránit tomu, aby děti mezi sebou soupeřily?

18.6.2017
Foto: 123rf.com

V rámci článků o sourozeneckých konstelacích by bylo chybou vynechat jedno z nejdůležitějších témat, kterým je sourozenecké soupeření. Mnozí rodiče si často postesknou: „Kéž by ty naše děti spolu lépe vycházely!“ A ono to jde, jen vědět, jak na to.

Vliv pohlaví na soupeření sourozenců

Na to, jak se budou sourozenci k sobě vzájemně chovat, má velký vliv jejich pohlaví, nejen pořadí, ve kterém jsou narozeni. Pochopitelně největší míra soupeřivosti bude panovat mezi sourozenci, kteří jsou oba mužského pohlaví. Naopak, jsou-li sourozenci opačného pohlaví, má každý svou oblast, kde může vyniknout, a není proto nutné soupeřit. A vzhledem k tomu, že snad odjakživa všichni rodiče touží po tom mít dvě děti, a to chlapce a holčičku, není takové soužití sourozenců příliš problematické.

Když na sebe sourozenci žárlí

Jistá míra rivality mezi sourozenci je běžná a normální. V některých případech ale může dojít až k emoční poruše, která překračuje právě zmíněnou danou mez. Je-li možné dítěti vysvětlit, že jeho nepěkné chování vůči sourozenci není vhodné, máte jako rodiče co do činění s běžnou mírou rivality a žárlivosti. Pokud si však tuto situaci vaše dítě za nic vysvětlit nedá a vůči svému sourozenci se chová nepřiměřeně agresivně a projevuje vůči němu otevřené nepřátelství anebo jej dokonce fyzicky napadá, nastal velký problém.

V co všechno může žárlivost u dítěte vyústit

Útok staršího sourozence vůči mladšímu bývá většinou projevem utrpení. Starší sourozenec má pocit, že některá z jeho potřeb není náležitě naplňována. Obvykle takové chování staršího sourozence vypukne v období, kde je jeho mladší sourozenec ještě mimino. Starší sourozenec však může demonstrovat i jisté nežádoucí chování mimo rodinu. Například zhorší se jeho prospěch anebo chování ve škole. Ví, že na sebe, byť nežádoucím způsobem, ale přece, upoutá pozornost. A když vydrží dostatečně dlouho, paní učitelka si toho všimne a pozve si rodiče do školy. A rodiče se budou muset věnovat jeho chování, čímž na sebe dítě upoutá pozornost, o kterou tolik stojí. Žádnou výjimkou nejsou ale ani případy, kdy se druhé dítě narodí příliš brzy po prvním. Tehdy dokonce i matky zažívají pocit viny, že se svému prvorozenému nevěnovaly dostatečně dlouho. Starší dítě odmítá matčino mazlení a její city. A za důležitého rodiče považuje jen otce. Dítě tak malé nedokáže pochopit, že se již tak brzy musí dělit o maminku.

Jak tedy zabránit soupeření sourozenců o pozornost rodičů?

Rozhodně nesmíme my rodiče brát starší dítě jako nějakého zloducha, který nás neustále rozčiluje a vůči svému mladšímu sourozenci má násilnické chování. Je sice těžké v takových situacích získat trochu odstup, ale je to jediné řešení.

  • Druhé dítě by mělo přijít na svět s náležitým časovým odstupem po narození toho prvního.
  • Připravte staršího sourozence na příchod dalšího dítěte do rodiny. Mějte na zřeteli, že přikrášlování budoucích sourozeneckých vztahů se nemusí vyplatit.
  • Budete-li mít dceru i syna, jejich sourozenecké třenice nebudou zdaleka tak silné, jako je tomu u dvou a více chlapců.
  • Dojde-li přece jen ke konfliktům, nesmíte se jako rodiče přestat ovládat. Snažte se svůj hněv potlačit a jednat racionálně.
  • Nezapomínejte, že i vaše starší dítě se chce s vámi pomazlit, vykládat si s vámi a hrát si. Věnujte i jemu dostatek pozornosti a některé chvíle si vyhraďte čistě jen pro vás dva.
  • Naslouchejte všem svým dětem a jejich potřebám a nezapomeňte na to, že i vy jste bývali malí a měli jste v rodině podobné nebo stejné postavení mezi sourozenci.

Zuzana Bohdalová

DOPORUČUJEME

Zanechte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook