Geloren - kloubní výživa pro psy

13 ojedinělých myšlenek slavného Edgara Allana Poea

20.8.2017
Foto: pixabay.com

Mnozí znají tohoto amerického básníka podle známé básně Havran. Edgar Allan Poe však patří mimo jiné mezi zakladatele detektivní literatury a romantické autory fantastických a mystických příběhů. Z jeho díla na vás dýchne nejen působivá obraznost a hudebnost, ale také city, nálady a melancholie. V podobném duchu jsou i jeho myšlenky, které vás možná překvapí, možná šokují, ale rozhodně vás přimějí přemýšlet.

1) Těm, kdo si někdy oblíbili věrného a chytrého psa, nemusím snad ani vysvětlovat, jak nesmírné potěšení z toho plyne. V nesobecké, obětavé lásce němé tváře je cosi, co přímo zasahuje srdce toho, kdo nejednou zakusil vratké přátelství a chatrnou věrnost pouze lidského tvora.

2) Dnes nosím tyto okovy a jsem zde. Zítra budu bez okovů! Ale kde?

3) Báseň je protiváhou vědeckého díla, poněvadž jejím předmětem je přímo radost, ne pravda.

4) Copak nemáme sklon, navzdory zdravému rozumu, porušovat zákon pouze z důvodu, že ho jako zákon vnímáme?

5) Je zřejmé, že se řítíme k nějakému vzrušujícímu poznání, k nějakému neprobádatelnému tajemství, jehož rozluštění bude zánikem.

6) Kdo se aspoň stokrát nepřistihl, jak se dopouští zlého a pošetilého skutku jen a jen proto, že ví, že by neměl?

7) Mám velkou důvěru v blázny; moji přátelé tomu říkají sebevědomí.

8) Nevěřte ničemu, co slyšíte, a jen polovině toho, co vidíte

9) Rána bičem působí modřinu, ale rána jazykem drtí kosti.

10) Skutečný génius se třese strachem ve své nedokonalosti – a zpravidla raději mlčí, než aby řekl něco, co není tak úplné, jak by být mělo.

11) Tajemství šťastného života spočívá v tom, s jakou elegancí dokážeme přijmout změnu.

12) Ti, kdo sní ve dne, poznávají mnohé z toho, co uniká snivcům pouze nočním.

13) Není mlhavějších dojmů, než jaké má člověk, když vnímá totožnost druhého. Každý pozná svého souseda, a přece je jen velmi málo těch, kteří dovedou zdůvodnit, proč ho poznávají.

Jak se vám líbí myšlenky tohoto velikána?

Michaela Michalíková

DOPORUČUJEME

Zanechte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook